3 d’abril del 2014

El primer manual eròtic d’Europa es va escriure en català al segle XV

Aquest Kamasutra a la catalana es diu Speculum al foder (Manual del fotre), d'autor desconegut, probablement per por de no ser entès per la totpoderosa església catòlica, és precursor en tot l'occident del seu gènere i únic en parar atenció al plaer de les dames i a l'ús de certes eines com el godomassí, predecessor de l’actual consolador.