25 de gener del 2015

Espanya, Estat espanyol, Regne de Castella, Regne d’Aragó, Corona d’Aragó, Principat de Catalunya, quin garbuix de termes!...

ceràmica de Manises, segle XV
Si no som capaços d'entendre, adequadament, la diferència entre aquests termes, mai tindrem prou clar de què parlem, ni terminarem de comprendre la història i la confusió estarà servida. Alguns han volgut fer de la confusió una reinterpretació històrica que donés justificació els seus deliris megalòmans on el seu poder actual no sigui qüestionat. Posem fil a l'agulla.