24 de juny del 2015

El codi de dret marítim català del segle XIII és l’origen de la legislació marítima actual d’arreu del món

Redactat en català, el Llibre del Consolat de Mar, de seguida va ser traduït a l’italià, francès i castellà. Tal era la influència del comerç català i la presència dels consolats catalans en les principals rutes de comerç, que la seva traducció es va estendre a moltes més llengües i va esdevenir la base del dret mercantil modern arreu del món.

1 de juny del 2015

Top ten de les dones catalanes

Les dones catalanes han contribuït de manera decisiva, malgrat les enormes dificultats al llarg dels últims 300 anys, en mantenir viva la nostra llengua i la nostra cultura i han lluitat valentes per millorar les nostres condicions de vida. Aquí proposem el nostre llistat de les 10 dones catalanes de la història.