22 de febrer del 2014

El tractat militar més seguit a Europa va ser escrit en català


El tractat de l’Orde de Cavalleria, que regí l’estament militar a Europa des de l’Edat mitjana fins al segle XVII, es va escriure en català amb el titol: El llibre de Cavalleria. Aquest tractadet sobre els valors morals i religiosos vinculats a l'exercici de les armes, fou redactat per Ramon Llull pels volts de 1275. El llibre de Cavalleria és una de les obres més llegides i traduïdes de tots els temps.


El llibre de Cavalleria


Format per un pròleg i set capítols doctrinals destinats sobretot a la formació del futur cavaller, el llibre va gaudir durant l'Edat Mitjana d'una àmplia difusió i influència a la literatura posterior, com al Tirant lo Blanc, la llegenda del rei Artur i els cavallers de la taula rodona o Joc de Trons, entre d'altres.

Cadascun del set capítols està dedicat a un aspecte diferent: orígens i començaments de la cavalleria, la descripció de l’ofici de cavaller, l’examen de l’aspirant a cavaller, el cerimonial de l’adobament, el significat de l’armament cavalleresc, l’ètica del cavaller, i els privilegis i honors amb què ha de ser correspost.

El recurs a l’al•legoria va representar, en el moment de la seva redacció, una innovació literària.


Ramon Llull proposa una reforma moral de la cavalleria (fidelitat a la monarquia, defensa de la fe i respecte pels estaments socials inferiors). Doncs els guerrers havien estat sempre molt impresentables, massa donats a deixar-se anar per la crida de la sang i, a voltes, disposats a portar-se per davant tant amics com a estranys, amb la peregrina excusa que Déu al cel ja sabria distingir als seus. Fins aleshores, els diversos ordes de militars aparegudes durant les croades i la Reconquesta no tenien més codi ètic que la impunitat que els hi donava el vincle religiós.
El Llibre de l’orde de cavalleria es proposa el bastirun, sistema ideològic força complet, subtil i, sobretot, adequat a la realitat dels estats europeus del segle XIII, com la Corona Catalana-aragonesa o França.
Ramon Llull (1232-1316)

Nascut a Mallorca, fill d’un dels primers pobladors catalans a l’illa, és la figura més internacional de la cultura catalana de tots els temps, l’autor català més llegit arreu del planeta i un dels pensadors més prolífics i originals de l’occident medieval europeu. Autor de més de 200 obres, dedicà la seva vida a promoure un mètode de conversió d’infidels que anomenà Art i que va anar perfeccionant fins a la seva mort als 84 anys.

Membre d’una família benestant va viure amb luxe, ben relacionat amb la cort, escrivim poesia trobadoresca fins que als 30 anys, atenció!, se li aparegué, ni més ni menys cinc cops, Crist crucificat, per flipar, oi?. Li va agafar per renunciar a les seves possessions, donar-se al servei de Déu, fundar monestirs i començà a formar-se, autodidacte, en teologia, filosofia i llengües, convertint-se en un dels pensadors més influents de la història de la humanitat.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Gràcies per participar en la Xusquipèdia